Voortgang op de vier clusters

Voortgang op de vier clusters

LInks op de pagina bevindt zich een keuzemenu. Per cluster wordt hier de voortgang op de te behalen ambitie beschreven.

Voor elk van de vier clusters zijn kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) benoemd. Deze geven de doelstelling weer voor de periode tot en met 2022 (kolom totaal) en de doelstelling per jaar op weg naar 2022. De kolom ‘score’ geeft de huidige stand van zaken weer. De kleur geeft de status aan:

O

ontwikkeling zijn conform verwachting, geen extra aandacht nodig

O

ontwikkelingen wijken licht af, verdienen extra aandacht omdat risico op afwijkingen toene

O

ontwikkelingen wijken af, maatregelen zijn gewenst

geen

wanneer er nog geen beoogde resultaten zijn in de jaren 2018 en 2019, is er geen kleur weergegeven.