Home

Financiën en financiële risico's

Onderstaande tabel laat zien hoe de risicoreserve van de Floriade is opgebouwd. In vergelijking met de stand van de risicoreserve in de Programmabegroting 2020 is het risico op de Rijksbijdrage komen te vervallen (€ 1,1 miljoen). Deze bijdrage van het Rijk is ontvangen.

De risico's voor veiligheid en bouwvergunningen die in de Programmabegroting nog met een PM-post werden aangeduid zijn inmiddels gekwantificeerd. De PM-post op stikstof is gezien de huidige beelden vooralsnog niet meer als risico opgenomen.

Risico’s Floriade 

Omvang 

Kans 

VGR 2019-2 

PB 2020 

Bijdrage Rijk komt niet tot stand tgv business case (labeling)  

-

-

-

-1,1

Bijdrage subsidie /derden komt niet tot stand tgv business case (labeling)

-2,0

60%

-1,2

-1,2

Bijdrage Prov. Flevoland komt niet tot stand tgv de business case (labeling)

-1,1

40%

-0,4

-0,4

Tegenvallende bezoekers kaartverkoop (1,8 miljoen bezoekers)  

-5,6

60%

-3,4

-3,4

Tegenvallende bezoekers parkeren (1,8 miljoen bezoekers) 

-0,6

60%

-0,4

-0,4

Sponsorbijdragen vallen 50% tegen 

-4,8

40%

-1,9

-1,9

Tenderopbrengsten vallen 30% tegen 

-1,2

40%

-0,5

-0,5

Beheerbudget niet toereikend 

-1,5

40%

-0,6

-0,6

Diverse kleine risico’s 

-1,3

20%-40%

-0,2

-0,2

Veiligheidskosten 

-1,0

60%

-0,6

PM

Bouwvergunningen 

-1,0

40%

-0,4

PM

Kwaliteit evenement

-1,0

60%

-0,6

-0,6

Organisatiekosten BV 

-1,0

60%

-0,6

-0,6

Avondprogrammering 

-3,3

60%

-2,0

-2,0

Floriade Business Club

-0,4

40%

-0,2

-0,2

PAS / Stikstof

-

-

-

PM

Busvervoer

-1,0

40%

-0,4

-0,4

Totaal risico’s Floriade 

-26,8

div. 

-13,3

-13,4

Hierna volgt per risicopost een korte beschrijving van de huidige stand van zaken met betrekking tot de betreffende risicopost.